Erasmus_flyer_MBajk_Stran_1


V okviru projekta MBajk smo v študijskem letu 2018/19 pri Zdravi zabavi pripravili možnost dolgoročne izposoje koles. Za študentom prijazno ceno si lahko vsi, ki imajo urejen status študenta za obdobje enega ali dveh semestrov, izposodijo prepoznavno vijolčno kolo MBajk.

Cena izposoje kolesa je 30 € na semester, oziroma 50 € v primeru izposoje za oba semestra. Kolesa se lahko prevzamejo ob torkih in sredah med 12.00 in 14.00 uro v prostorih Zdrave Zabava (Gosposvetska 84, 2000 Maribor – poleg Kavarne Trust).

Ob prevzemu kolesa študent svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom in veljavno študentsko izkaznico ter podpiše izjavo, s katero se zaveže, da bo s kolesom ravnal kot dober gospodar.

Za več informacij smo dostopni na telefonski številki 02 / 234 21 40, lahko pa nas kontaktirate tudi preko socialnih omrežij (FB: MBajk / IG: #zdravazabava).


Within the “MBajk” project, Zdrava zabava is offering an option to rent a bicycle for a longer period of time during the school year 2017/18. At a student-friendly price, everyone with a valid student status – both, for one or two semesters –  can rent a trademark purple MBajk bicycle.

Price for renting a bicycle is 30€ for one semester, or 50€ for both. You can get your bike on Tuesdays and Wednesdays from 12.00 to 14.00 at premises of Zdrava zabava (Gosposvetska 84, 2000 Maribor – next to Trust cafe).

When receiving a bicycle, students must bring their personal identity card and student identity card and sign a statement in which they oblige themselves to treat the bicycle decently.

For any extra information, we’re reachable on telephone number 02 / 234 21 40. You may also contact us on our social networks (Facebook: Mbajk / Instagram: #zdravazabava).