DRŽAVNEGA UNIVERZITETNEGA PRVENSTVA V DRUŽABNIH PLESIH

V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17

RAZPIS TEKMOVANJA

 

1. Uradni naziv tekmovanja: Državno univerzitetno prvenstvo v družabnih plesih 2016/17.
2. Datum tekmovanja: Torek, 11. 4. 2017.
3. Trajanje tekmovanja: 16:00 – 20:00.
4. Lokacija tekmovanja: Študentsko naselje Rožna dolina, restavracija, Svetičeva ulica 9, Ljubljana.
5. Organizatorja tekmovanja: Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana in Plesna zveza Slovenije, Celovška cesta 25, Ljubljana.
5. Izvajalec tekmovanja: Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana.
6. Vodja tekmovanja: dr. Meta Zagorc, meta.zagorc@guest.arnes.si, 051 430 055.
7. Rok za prijavo: Ponedeljek, 10. 4. 2017 do 24.00  prek spletnega obrazca.
8. Pravica do udeležbe:

 

(1) Študenti s statusom v študijskem letu 2016/17 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji in tujini (višje šole, univerze, samostojni visokošolski zavodi).

(2) Na tekmovanju lahko nastopijo le posamezniki, ki niso registrirani kot tekmovalci pri Plesni zvezi Slovenije.

9. Tekmovalne kategorije: Tekmovanje v plesnih parih.
10. Tekmovalne discipline: (1) Standardni plesi (angleški valček, tango, dunajski valček, fokstrot)

(2) Latinskoameriški plesi (samba, ča-ča-ča, rumba, džajv)

11. Omejitve števila prijav: Ni omejitev!
12. Pravila tekmovanja: (1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Plesne zveze Slovenije:

–       tekmovanje poteka posebej v standardnih plesih in posebej v latinskoameriških plesih, rezultate se razglasi ločeno za ST in za LA plese,

–       obleka ni posebej predpisana, obutev pa mora biti takšna, da ne poškoduje parketa,

–       plesni par sestavljata predstavnika istega visokošolskega zavoda (univerze ali samostojnega višješolskega ali visokošolskega zavoda).

13. Način prijave: (1) Oddaja predprijave preko spletnega obrazca do 10. 4. 2017 do 24.00 ure. Za oddajo prijave klikni tukaj.

(2) Pred tekmovanjem so udeleženci dolžni podpisati po spletu oddano predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2016/17.
(3) Organizator bo pri pristojni službi izobraževalne ustanove preveril resničnost izjave o statusu študenta. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina/kotizacija: Prijavnine ni!
15. Napredovanje: Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka v družabnih plesih za študijsko leto 2016/17.
16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo.

(2) Podelitev priznanj bo potekala takoj po obdelavi rezultatov na kraju tekmovanja.

17. Dodatne informacije: (1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi celotnega tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev
(4) Vstop v dvorano je dovoljeno le z ustrezno športno opremo.(5) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno.

(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!

(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2016/17 bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.