V ponedeljek, 10. 4. 2017 bo potekalo Državno univerzitetno prvenstvo judu.

Kot organizatorja tekmovanja nastopata SUSA in Judo zveza Slovenije, izvajalec pa je Športna zveza Univerze v Ljubljani.
Tekmovanje bo štelo, kot kvalifikacijsko za udeležbo na 29. poletni univerzijadi, ki bo letos avgusta v Tajvanu.

 

RAZPIS TEKMOVANJA

 

1. Uradni naziv tekmovanja: Državno univerzitetno prvenstvo v judu 2016/17
2. Datum tekmovanja: Ponedeljek, 10. 4. 2017
3. Trajanje tekmovanja: 13.00 – 16.00

Tehtanje bo potekalo 11:30 – 12:30

4. Lokacija tekmovanja: Univerzitetna športna dvorana Rožna dolina, Študentsko naselje Rožna dolina, Svetičeva ulica 9, Ljubljana.
5. Organizator

tekmovanja:

Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, Ljubljana
5. Izvajalec tekmovanja: Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

Judo zveza Slovenije, Partizanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica

6. Vodja tekmovanja: Jožef Šimenko, jozefsimenko@gmail.com, 040 325 848.
7. Rok za prijavo: Petek, 7. 3. 2017 do 12.00. Preko spletnega obrazca,
8. Pravica do udeležbe:

 

Študenti s slovenskim državljanstvom in s statusom v študijskem letu 2016/17 na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem zavodu v Sloveniji in tujini (višje šole, univerze, samostojni visokošolski zavodi) oz. tisti, ki so diplomirali med 15. 8. 2016 in dnevom izvedbe DUP.
9. Tekmovalne kategorije: Posamezno (M,Ž).
10. Tekmovalne discipline: (1) Posamezno:

MOŠKI
1.kategorija: – 60 kg
2.kategorija: – 66 kg
3.kategorija: – 73 kg
4.kategorija: – 81 kg
5.kategorija: – 90 kg
6.kategorija: – 100 kg
7.kategorija: +100 kg

 

ŽENSKE
1.kategorija: – 48 kg
2.kategorija: – 52 kg
3.kategorija: – 57 kg
4.kategorija: – 63 kg
5.kategorija: – 70 kg
6.kategorija: – 78 kg
7.kategorija: +78 kg

(2) V primeru manjšega števila udeležencev se bo tekmovalo kategorijah:
Moški: LAHKA (do 66kg), SREDNJA (do 81kg) TEŽKA (nad 81kg)
Ženske: LAHKA (do 52kg), SREDNJA (do 63kg) TEŽKA (nad 63kg)
Pri tehtanju se bo upoštevala težnostna toleranca 1 kg.

11. Omejitve števila prijav: Ni omejitev!
12. Pravila tekmovanja: (1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Judo zveze Slovenije.
(2) Tekmovanje se odvija po KUP sistemu z repasaži.
(3) V kategoriji kjer je do 5 ali manj tekmovalcev se tekmuje vsak z vsakim.
13. Način prijave: (1) Oddaja predprijave preko spletnega obrazca do 7. 4. 2017 do 12.00 ure.

(2) Tehtanje bo potekalo 11:30 – 12:30.

(3) Pred tekmovanjem so udeleženci dolžni podpisati po spletu oddano predprijavo in predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2016/17.
(4) Organizator bo pri pristojni službi izobraževalne ustanove preveril resničnost izjave o statusu študenta. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina/kotizacija: Prijavnine ni!
15. Napredovanje: (1) Udeleženci se borijo za naslov Državnega univerzitetnega prvaka v panogi judo za študijsko leto 2016/17.

(2) Tekmovanje šteje za delne kvalifikacije za udeležbo na 29. poletni univerzijadi v Tajvanu, ki bo potekala med 19. – 30. 8. 2017, ampak le v primeru, da se tekmovalci med seboj pomerijo v enaki težnostni kategoriji, ki jih predpisuje Judo zveza Slovenije.

16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo.

(2) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta prejmejo praktične nagrade.

(3) Zmagovalci v vseh kategorijah, ki izpolnjujejo starostno omejitev, pridobijo pravico do udeležbe na 29. poletni univerzijadi, ampak le v primeru, da se tekmovalci med seboj pomerijo v enaki težnostni kategoriji, ki jih predpisuje Judo zveza Slovenije.

(4) Podelitev nagrad in priznanj bo potekala takoj po obdelavi rezultatov v dvorani.

17. Dodatne informacije: (1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi celotnega tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev
(4) Vstop v dvorano je dovoljeno le z ustrezno športno opremo.(5) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno.(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2016/17 bodo dostopni na spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.