DRŽAVNI UNIVRZITETNI ATLETSKI MITING

RAZPIS TEKMOVANJA

 

1. Uradni naziv tekmovanja: DECATHLON državni univerzitetni atletski miting 2016/17
2. Datum tekmovanja: Četrtek, 18. 5. 2017
3. Ura začetka tekmovanja in predvideno trajanje: 16:00 – 20:00 oz. do zaključka tekmovanja.

Atletski stadion bo na voljo za ogrevanje od 15:00.

4. Lokacija tekmovanja: Športni park Kodeljevo, Atletski stadion, Gortanova 21, 1000 Ljubljana.
5. Organizatorja tekmovanja: Slovenska univerzitetna športna zveza, Pivovarniška ulica 6, 1000 Ljubljana.
6. Izvajalec /

vodja tekmovanja:

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,

Matej Pogačar, info@tek.si, 040 626 361.

7. Rok za prijavo: (1) Predprijave preko spleta do 17. 5. 2017 do 12 ure preko spletnega obrazca tukaj.

(2) Na dan tekmovanja bodo prijave možne 15:00 -15:30 na kraju tekmovanja.

8. Pravica do udeležbe: Lahko sodelujejo študenti s statusom v študijskem letu 2016/17 na kateremkoli visokošolskem zavodu v Sloveniji.
9. Tekmovalne kategorije: Študenti (M,Ž)
10. Tekmovalne discipline: (1) Tek 100 m

(2) Tek 400 m

(3) Tek 800 m

(4) Tek 3000 m

(5) Klasična štafeta (4×100 m)

(6) Skok v daljino

(7) Met vortexa

11. Omejitve števila prijav: Ni omejitev!
12. Pravila tekmovanja: (1) Tekmovalci se tekmovanja udeležujejo na lastno odgovornost.

(2) Tekmovalni sistem se določi glede na število prijavljenih tekmovalcev.

(3) Udeleženci lahko nastopijo največ v treh (3) disciplinah.

(4) Urnik tekmovanja bo objavljen neposredno pred razpisano uro začetka mitinga.

(5) Merjenje časov pri tekih bo potekalo elektronsko.

(6) Rezultati bodo objavljeni po ozvočenju takoj po končani disciplini. Kasneje bodo rezultati objavljeni tudi na spletnih straneh organizatorjev.

13. Način prijave: (1) Oddaja predprijave preko spletnega obrazca do 17. 5. 2017 do 12 ure.

Za oddajo predprijave klikni tukaj

(2) Pred tekmovanjem so udeleženci študenti dolžni predložiti dokazilo o statusu študenta v študijskem letu 2016/17,
(3) Organizator bo pri pristojni službi visokošolskega zavoda preveril resničnost izjave o statusu udeleženca. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo diskvalificiran, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.

14. Prijavnina/ kotizacija: Prijavnine ni!

Vsi prijavljeni tekmovalci bodo prejeli kupon za topli obrok, ki ga bodo lahko vnovčili na dan tekmovanja.

15. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za pridobitev naslova državnega univerzitetnega prvaka v stadionski atletiki posamezni disciplini za študijsko leto 2016/17.
16. Nagrade in priznanja: (1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vsaki kategoriji/disciplini prejmejo medaljo in nagrado s strani pokrovitelja tekmovanja – Decathlon Ljubljana v obliki vrednostnega bona za 50 € za nakup v trgovini Decathlon Ljubljana.

(2) Podelitev nagrad in prizanj bo potekala takoj po objavi rezultatov za vsako disciplino posebej.

17. Dodatne informacije: (1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi celotnega tekmovanja in/ali izvedbe tekmovanja v posamezni kategoriji/disciplini v primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.(4) Meritve in obdelavo podatkov bo izvajal meritveni servis Timing Ljubljana.(5) Vstop na stadion je dovoljeno le z ustrezno športno obutvijo..

(6) Vnos in uživanje alkoholnih pijač je strogo prepovedan!

(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja bodo dostopni na spletni strani organizatorja tekmovanja v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.