Pisarna Zdrave Zabave se nahaja na Gosposvetski cesti 86 (1. nadstropje) v Mariboru.

ZA OBISK JE POTREBNA PREDHODNA NAJAVA NA:

Telefon: 02 / 234 21 40

ALI PO MAILU NA

E-naslov: info@zdravazabava.com

Športna dvorana Vrbanska: 040 737 424

KAJ POČNEMO?

Univerzitetna športna zveza Maribor (v nadaljevanju UŠZM), ki deluje pod geslom ZDRAVA ZABAVA je bila ustanovljena leta 1998 kot zveza študentskih športnih društev, ki delujejo na področju Univerze v Mariboru. Hkrati s ustanovitvijo so ji bile s strani Študentske organizacije Univerze v Mariboru (ŠOUM) zaupane pristojnosti in odgovornosti za organizacijo in izvajanje študentskih interesnih obštudijskih dejavnosti na področju športa. To je bilo storjeno s koncesijsko pogodbo. Glavni namen delovanja UŠZM, skupaj s članicami, je priprava in izvajanje športnih programov v veliki meri namenjeni študentkam in študentom Univerze v Mariboru. Osnovna lastnost teh programov je njihova atraktivnost in dostopnost, tako da se vanje vključuje čim večje število študentov. Na tak način poskušamo omogočiti aktivno športno udejstvovanje in pridobivanje novih znanj s področja športa čim širšemu krogu študentov.

Širok spekter našega programa sestavlja:

Rekreacija – možnost rekreacije za vse člane, ki imajo na razpolago različne športne panoga, ki se izvajajo večinoma v športni dvorani Vrbanska (košarka, odbojka, mali nogomet, badminton, namizni tenis, funkcionalna vadba).

 • Študentska športna tekmovanja – pod okriljem ZDRAVE ZABAVE se odvijajo študentske lige in turnirji v dvoranskih ekipnih in posamičnih športnih panogah (košarka, mali nogomet, odbojka, badminton).
• Množično-rekreativne prireditve – Zdrava Zabava prireja več množičnih prireditev, ki si jih udeležuje tudi več sto ljudi. Naše programe predstavimo na ZZ Festivalu športa, kjer lahko brezplačno preizkusite več športnih aktivnosti; ZZ-rolano mesto omogoči ljubiteljem rolanja, da zasedejo mestne ulice; Tek po stopnicah na Kalvarijo je pravi izziv, saj je do vrha potrebno premagati 455 stopnic; Maraton aerobike pa navduši predvsem pripadnice nežnejšega spola.

• Športne šole in tečaji – le-te bi lahko razdelili na dva dela. Prvi del, kjer gre za strokovno usposabljanje in tečajniki prejmejo naziv vaditelj oz. učitelj (npr. smučanja, plavanja, boardanja, aerobike,…), drugi del pa ponuja udeležencem seznanjanje z osnovami oz. nadgradnjo pri določenih športnih panogah (npr. tečaj rolanja, smučanja, plavanja, potapljanja, jadranja,…)

• Omogočanje cenejšega dostopa, za vključevanje športnih programov, ki jih pripravljajo drugi (npr. študentske smučarske vozovnice.

Organizacija študentskih tekmovanj:

– evropska univerzitetna prvenstva
– svetovna univerzitetna prvenstva
Osnovna paradigma oz. osnovni elementi večine programov ZDRAVE ZABAVE (kjer jih je mogoče vključiti) so:
– Zdravje
– Druženje
– Prijateljstvo (možnost napeljevanja prijateljskih stikov)
– Zabava
– Pridobivanje samozavesti o lastni fizični sposobnosti
– Sproščenost

Naš cilj

S čim bolj pestrim, pa tudi dostopnim programom študentski populaciji, dijakom in tudi ostalim omogočiti dostop do kvalitetnih športnih programov, ter tako krepiti njihov odnos do športa, posredno pa skrbimo tudi za promocijo zdravega načina življenja.

V povprečju ZDRAVA ZABAVA v desetih aktivnih mesecih zagotavlja približno 130 ur športnih aktivnosti tedensko. Ker želimo, da se programi izvajajo z visoko zanesljivostjo in čim bolj kvalitetno, zahteva to precej velik organizacijski in kadrovski potencial. Poleg tega se ZDRAVA ZABAVA za dolgoročni razvoj zaveda, da je ne glede na različne povezave, ki jih danes ima z okoljem, zaradi obdobja rasti še relativno vase obrnjena organizacija, in da bo v prihodnosti ključnega pomena prav sodelovanje z ostalimi športnimi in drugimi organizacijami. Širjenje programov in zagotavljanje njihove kakovosti, dolgoročno povezovanje z okoljem pa za samo ZDRAVO ZABAVO predstavlja izzive, ki se jim poskuša tudi notranje organizacijsko prilagajati. Pri tem se soočamo tudi z potrebami o zaposlitvi novega kadra.

Kolektiv 

Ker želimo dejavnosti ki jih izvajamo čim bolj približati populaciji, kateri je namenjena, je naš kolektiv mlad. Veliko večino naših sodelavcev predstavljajo ustrezno usposobljeni strokovni sodelavci – študentje. Na tak način omogočamo tej starostni skupini možnosti aktivnega sodelovanja pri pripravi, organizaciji in izvedbi športnih projektov, tečajev, vadbenih skupin… Torej možnost odkrivanja organizacijskih in izvajalskih sposobnosti ter pridobivanja izkušenj s teh področij, ki so zelo pomembne pri nadaljnjih karierah posameznikov.
Popolno ime: Univerzitetna športna zveza Maribor
Skrajšano ime: UŠZM
Sedež Gosposvetska cesta 83
2000 MARIBOR
ID za DDV: SI62604902
Zavezanci za DDV: DA
Matična številka: 1049089000
TRR:  SI56 0451 5000 0289 665 odprt pri Nova KBM
Ustanovitelji: Študentsko športno društvo Maribor,
Študentsko rekreativno društvo Maribor
Predsednik: Marjan Pučnik
Kontakt: Tel: 02 / 234 21 40
GSM – programi: 040 737 424
e-mail:
info@zdravazabava.com
web:
www.zdravazabava.com