Pisarna Zdrave Zabave se nahaja na Gosposvetski cesti 86 (1. nadstropje) v Mariboru.

DOSEGLJIVI SMO NA TELEFON:

PISARNA: 02 / 234 21 40

(ob delovnikih med 9.00 in 13.00 uro)

ALI PO MAILU NA

E-naslov: info@zdravazabava.com

ŠPORTNA DVORANA VRBANSKA040 737 424

(pon-čet: 18.00 in 22.00, pet: 18.00-20.00)

KAJ POČNEMO?

Univerzitetna športna zveza Maribor (v nadaljevanju UŠZM), ki deluje pod geslom ZDRAVA ZABAVA, je bila ustanovljena leta 1998 kot zveza študentskih športnih društev, ki delujejo na področju Univerze v Mariboru. Hkrati ob ustanovitvi ji je Študentska organizacija Univerze v Mariboru (ŠOUM) zaupala pristojnosti in odgovornosti za organizacijo ter izvajanje študentskih interesnih obštudijskih dejavnosti na področju športa. To je bilo storjeno s koncesijsko pogodbo. Glavni namen delovanja UŠZM, skupaj s članicami, je priprava in izvajanje športnih programov, ki so predvsem namenjeni študentkam in študentom Univerze v Mariboru. Osnovna značilnost programov je njihova privlačnost in dostopnost, tako da se vanje vključuje čim večje število študentov. Na ta način si prizadevamo omogočiti aktivno športno udejstvovanje ter širjenje znanja s področja športa med čim širšim krogom študentov.

Širok spekter našega programa sestavlja:

Rekreacija – možnost rekreacije za vse člane, ki imajo na razpolago različne športne panoge, ki se izvajajo večinoma v športni dvorani Vrbanska (košarka, odbojka, mali nogomet, badminton, namizni tenis, funkcionalna vadba).

 • Študentska športna tekmovanja – pod okriljem ZDRAVE ZABAVE se odvijajo študentske lige in turnirji v dvoranskih ekipnih in posamičnih športnih panogah (košarka, mali nogomet, odbojka, badminton).
Množično-rekreativne prireditve – Zdrava Zabava prireja več množičnih prireditev, ki se jih udeležuje tudi več sto ljudi. ZZ-rolano mesto omogoči ljubiteljem rolanja, kotalkanja in drugih koles, da zasedejo mestne ulice; Tek po stopnicah na Kalvarijo je pravi izziv, saj je do vrha potrebno premagati 455 stopnic; Maraton aerobike pa navduši predvsem pripadnice nežnejšega spola.

• Omogočanje cenejšega dostopa, za vključevanje športnih programov, ki jih pripravljajo drugi (npr. študentske smučarske vozovnice.

Organizacija študentskih tekmovanj:

– evropska univerzitetna prvenstva
– svetovna univerzitetna prvenstva
Osnovni elementi večine programov ZDRAVE ZABAVE (kjer jih je mogoče vključiti) so:
– Zdravje
– Druženje
– Prijateljstvo (možnost napeljevanja prijateljskih stikov)
– Zabava
– Pridobivanje samozavesti o lastni fizični sposobnosti
– Sproščenost

Naš cilj

S čim bolj pestrim, pa tudi dostopnim programom študentski populaciji, dijakom in tudi ostalim omogočiti dostop do kvalitetnih športnih programov, ter tako krepiti njihov odnos do športa, posredno pa skrbimo tudi za promocijo zdravega načina življenja.

V povprečju ZDRAVA ZABAVA v desetih aktivnih mesecih zagotavlja približno 130 vaših športnih aktivnosti tedensko. Ker želimo, da se programi izvajajo z visoko zanesljivostjo in čim bolj kvalitetno, zahteva to precej velik organizacijski in kadrovski potencial. Poleg tega se ZDRAVA ZABAVA za dolgoročni razvoj zaveda, da je ne glede na različne povezave, ki jih danes ima z okoljem, zaradi obdobja rasti še relativno vase obrnjena organizacija, in da bo v prihodnosti ključnega pomena prav sodelovanje z ostalimi športnimi in drugimi organizacijami. Širjenje programov in zagotavljanje njihove kakovosti, dolgoročno povezovanje z okoljem pa za samo ZDRAVO ZABAVO predstavlja izzive, ki se jim poskuša tudi notranje organizacijsko prilagajati. Pri tem se soočamo tudi z potrebami o zaposlitvi novega kadra.

Kolektiv 

Ker želimo dejavnosti, ki jih izvajamo, čim bolj približati populaciji, kateri je namenjena, je naš kolektiv mlad. Veliko večino naših sodelavcev predstavljajo ustrezno usposobljeni strokovni sodelavci – študentje. Na tak način omogočamo tej starostni skupini možnosti aktivnega sodelovanja pri pripravi, organizaciji in izvedbi športnih projektov, tečajev, vadbenih skupin… Torej možnost odkrivanja organizacijskih in izvajalskih sposobnosti ter pridobivanja izkušenj s področij, ki so zelo pomembne pri nadaljnjih karierah posameznikov.
Popolno ime: Univerzitetna športna zveza Maribor
Skrajšano ime: UŠZM
Sedež Gosposvetska cesta 83
2000 MARIBOR
ID za DDV: SI62604902
Zavezanci za DDV: DA
Matična številka: 1049089000
TRR:  SI56 0451 5000 0289 665 odprt pri Nova KBM
Ustanovitelji: Študentsko športno društvo Maribor,
Študentsko rekreativno društvo Maribor
Predsednik: Marjan Pučnik
Kontakt: Tel: 02 / 234 21 40
GSM – programi: 040 737 424
e-mail:
info@zdravazabava.com
web:
www.zdravazabava.com