Državno univerzitetno prvenstvo v curlingu

posted in: Novičke | 0
1. Uradni naziv tekmovanja: Državno univerzitetno prvenstvo v curlingu 2016/17
2. Datum tekmovanja: Ponedeljek, 5.12. 2016
3. Trajanje tekmovanja: 18:30 – 23:00

Ledena dvorana Zalog bo na razpolago za ogrevanje od 18.30 dalje.

4. Lokacija tekmovanja: Ledena dvorana Zalog, Hladilniška pot 36, Ljubljana.

Dostop: LPP linija št.11, 11B, 20Z, smer Zalog, izstopna postaja Zadružni dom.

5. Organizator tekmovanja: Slovenska Univerzitetna športna zveza, Kongresni trg 12, Ljubljana
6. Izvajalec / vodja tekmovanja: Curling zveza Slovenije, Gregor Rigler, sca@curling-zveza.si, 051 671 073 in Mitja Gorišek, mitja.gorisek@gmail.com, 051 359 713.
7. Rok za prijavo: Četrtek, 2. 12. 2016 do 17:00
8. Pravica do udeležbe:

 

(1) Tekmovanja se lahko udeležijo študenti s statusom v tekočem študijskem letu (2016/17) in zaposleni na kateremkoli  visokošolskem zavodu v Sloveniji (univerze, samostojni visokošolski zavodi). Za zaposlitev šteje pogodba o zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
(2) Člani/članice posamezne ekipe morajo imeti status na istem visokošolskem zavodu (univerzi, samostojnem visokošolskem zavodu).(3) Organizator bo pri pristojnih službah visokošolskih zavodov preveril resničnost izjav o statusu udeleženca. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa bo ekipa diskvalificirana, zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava zaradi ponarejanja uradnega dokumenta.
9. Tekmovalne kategorije: Ekipno
10. Tekmovalne discipline: Curling ekipno
11. Omejitve števila prijav: (1) 16 ekip.

(2) Omejitev števila ekip po posameznih visokošolskih zavodih je kot sledi:

1 – Univerza v Ljubljani: 8

2 – Univerza Maribor: 4

3 – Univerza na Primorskem: 2

4 – Drugi visokošolski zavodi v Sloveniji: 2

(3) Prijave se sprejemajo po načelu časovnega žiga (»kdor prej pride prej melje«) razen za ekipe Univerze v Ljubljani za katere prednost določa razvrstitev na Prvenstvu UL v curlingu z dne 14.11. – 15.11.2016.

12. Pravila tekmovanja: (1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Curling zveze Slovenije.

(2) Zagotovljen je breplačen najem potrebne tekmovalne opreme.

(3) Ekipo sestavlja najmanj 4 in najevč 5 tekmovalcev (4 aktivni in 1 rezerva) ne glede na spol.

13. Način prijave: (1) Oddaja prijave pri organizacijah v družini Slovenske univerzitetne športne zveze:

– za ekipe Univerze v Ljubljani: Športna zveza UL, Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, unisport@uni-lj.si, 031 337 809,

– za ekipe Univerze v Mariboru: Univerzitetna športna zveza Maribor, Gosposvetska cesta 83, T: 02 / 234 21 41, info@zdravazabav.com, www.zdravazabava.com,

– za ekipe Univerze na Primorskem: Univerzitetna športna zveza Primorske, Pristaniška ulica 3, T: 05 662 62 45, 051 692 100, info@uszp.si, www.uszp.si,

– za ekipe ostalih visokošolskih zavodov: Slovenska univerzitetna športna zveza, Kongresni trg 12 1000 Ljubljana, info@susa.org, 031 337 809,

(2) Pred tekmovanjem je vodja ekipe dolžan prijavni službi na tekmovanju oddati v celoti izpolnjene individualne prijavnice o udeležbi za vse člane ekipe ter predložiti na vpogled dokazila o statusu članov ekipe (status študenta 2016/17, status zaposlenega).

14. Prijavnina / kotizacija:. Prijavnine ni!
15. Napredovanje: Udeleženci tekmovanja se borijo za naslova Državnega Univerzitetnega prvaka v športni panogi curling za študijsko leto 2016/17.
16. Nagrade in priznanja: (1) Čani ekip uvrščenih od 1. do 3. mesta prejmejo medaljo.

(2) Podelitev nagrad in prizanj bo potekala takoj po obdelavi rezultatov v dvorani.

17. Dodatne informacije: (1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektivnih okoliščin.
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi tekmovanja v primeru premajhnega števila prijavljenih ekip.
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.
(4) Vstop na led je dovoljen le z ustrezno curling opremo.(5) Vnašanje hrane v športno dvorano ni dovoljeno.(6) Vnos alkoholnih pijač je strogo prepovedan!(7) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2016/17bodo dostopni na spletni strani organizatorja v 24-ih urah od zaključka tekmovanja.
(8) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti.(9) Dodatne informacije: Klemen Kristan, klemen.kristan@uni-lj.si, 031 337 809.